//code youtube

Cuộc tấn công của Wanna Cry và cách phòng chống Wanna Cry 1.0 và Wanna Cry 2.0

Cuộc tấn công của Wanna Cry và cách phòng chống Wanna Cry 1.0 và Wanna Cry 2.0

1) Wanna Cry Ransomware là gì? Tác hại của nó.
2) Cách thúc hoạt động để đòi tiền chuộc của Ransomware.
3) Wanna Cry phiên bản 2.0 chuẩn bị ra đời?
4) Cách phòng chống Wanna Cry

chi tiết
TRANG:
01
http://trendmicro.ctydtp.vn/
http://trendmicro.ctydtp.vn/catalog/view/theme/