Thông báo bảo trì server
Về Trend Micro
Là một tập đoàn hàng đầu trong lãnh vực bảo mật đến từ Nhật Bản
Là nhà cung cấp lớn nhất về bảo mật với hơn 25 năm kinh nghiệm về an toàn thông tin
Sử dụng công nghệ điện toán đám mây tiên tiến trong lãnh vực bảo mật nhằm bảo vệ người dùng trước khi mối hiểm họa tiếp cận.
Trend Micro giúp bạn an toàn sử dụng Internet và giao dịch trực tuyến.
Av-test-awards
Trend Micro thường xuyên đạt thứ hạng cao trong các kỳ kiểm thử của AV-Test.
Ngoài ra Trend Micro cũng đạt được những giải thưởng từ các tổ chức kiểm định khác như: NSS Labs, AV Comparatives,..