Bộ Ngoại giao nhiều nước trở thành mục tiêu tấn công của các tin tặc trong chiến dịch Pawn Storm.

https://trendmicro.ctydtp.vn/
https://trendmicro.ctydtp.vn/catalog/view/theme/