Facebook lên tiếng sau khi bị tố nghe lén người dùng

https://trendmicro.ctydtp.vn/
https://trendmicro.ctydtp.vn/catalog/view/theme/