FakeToken Trojan trở lại như một ứng dụng đặt xe (Uber, Grab)

https://trendmicro.ctydtp.vn/
https://trendmicro.ctydtp.vn/catalog/view/theme/