Google loại bỏ các ứng dụng chứa quảng cáo khiêu dâm trẻ em khỏi Google Play

https://trendmicro.ctydtp.vn/
https://trendmicro.ctydtp.vn/catalog/view/theme/