Phần mềm độc hại FakeBank tấn công các ngân hàng tại Nga với cách thức “khó có thể phát hiện”

https://trendmicro.ctydtp.vn/
https://trendmicro.ctydtp.vn/catalog/view/theme/