Skype áp dụng phương thức mã hóa end-to-end cho cuộc hội thoại riêng tư

https://trendmicro.ctydtp.vn/
https://trendmicro.ctydtp.vn/catalog/view/theme/