Trend Micro cảnh báo người dùng có thể bị cướp hoặc bắt cóc khi sử dụng các thiết bị IoT thiếu an toàn.

https://trendmicro.ctydtp.vn/
https://trendmicro.ctydtp.vn/catalog/view/theme/