Trend Micro cảnh báo về adware GhostTeam tấn công vào ứng dụng Facebook trên hệ điều hành Android

https://trendmicro.ctydtp.vn/
https://trendmicro.ctydtp.vn/catalog/view/theme/