Trend Micro phát hiện lỗ hổng Spectre mới trên CPU của Intel

https://trendmicro.ctydtp.vn/
https://trendmicro.ctydtp.vn/catalog/view/theme/