Vietnamworks bị tấn công, lộ thông tin tài khoản hàng chục nghìn người dùng

https://trendmicro.ctydtp.vn/
https://trendmicro.ctydtp.vn/catalog/view/theme/