Virus WannaCry đã bị hạ knock out bởi phần mềm diệt virus Trend Micro

https://trendmicro.ctydtp.vn/
https://trendmicro.ctydtp.vn/catalog/view/theme/