Xuất hiện biến thể mới của Ransomware WannaCry với tên gọi Black Ruby.

https://trendmicro.ctydtp.vn/
https://trendmicro.ctydtp.vn/catalog/view/theme/