YouTube xóa hàng trăm video quảng bá trang web nội dung gian lận học đường

https://trendmicro.ctydtp.vn/
https://trendmicro.ctydtp.vn/catalog/view/theme/