Phần mềm diệt virus Trend Micro

Tầm nhìn - Sứ mệnh

Mô hình bảo mật điện toán đám mây của chúng tôi vừa mang đến những thử thách vừa là cơ hội
trong lĩnh vực điện toán đám mây. Nó giúp mọi người tiện dụng trong việc bảo vệ các thiết bị và
dữ liệu của mình trước những hiểm họa ngày càng gia tăng, mà mục tiêu thường bị nhắm đến là các công ty

Xgen

“An toàn sử dụng Internet”

Công Nghệ Trí Tuệ Nhân Tạo XGen

about us

Mạng bảo vệ thông minh Smart Protection Network của Trend Micro là hạ tầng bảo mật nội dung
thế hệ mới dựa trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây, được thiết kế nhằm bảo vệ khách
hàng khỏi các mối đe dọa từ Web. Bằng cách kết hợp công nghệ “điện toán đám mây”

Giải thưởng Trend Micro trên thế giới

about us