Trend Micro Internet Security 16 (2020)

Trend Micro Internet Security 16 (2020)

Tải diệt virus miễn phí Trend Micro Internet Security 16 là phần mềm diệt virus mạnh mẽ, dễ sử dụng bảo vệ cho bạn và gia đình của bạn truy cập trực tuyến mỗi ngày – mail, mạng xã hội, lướt web, giao dịch ngân hàng, mua sắm, và nhiều hơn thế nữa.

Tìm hiểu thêm: Internet Security 16

Tương thích với Microsoft Windows 7 Service Pack 1, 8.1 và 10.

Tải diệt virus miễn phí tốt nhất theo các Link dưới đây:

Trend Micro Internet Security 16 (2020)

Trend Micro Maximum Security 16 (2020)

Tải diệt virus miễn phí Trend Micro Maximum Security 16 (2020) là giải pháp "Tất cả trong một", dễ dàng sử dụng bảo vệ tất cả mọi thứ cho bạn và cho gia đình của bạn khi truy cập trực tuyến như mail, mạng xã hội, lướt web, giao dịch ngân hàng, mua sắm, và hơn thế nữa. 

Tìm hiểu thêm: Maximum Security 16

Tải diệt virus miễn phí tốt nhất theo các Link dưới đây:

Các công cụ hỗ trợ cài đặt Trend Micro

Những công cụ hỗ trợ cài đặt Trend Micro dễ dàng sử dụng.

ATTK command 32 bit: Trend Micro Anti toolkit cho Windows 32 bit
ATTK command 64 bit: Trend Micro Anti toolkit cho Windows 64 bit
Upgrade Windows 7 Service pack 1 (x86): Service pack 1 (x86)
Upgrade Windows 7 Service pack 1 (x64): Service pack 1 (x64)

Worry - Free Bussiness Version 9.5

Worry - Free Bussiness 

Trend Micro Worry - Free Business Security cung cấp nhanh chóng, hiệu quả và đơn giản và dễ dàng quản lý bảo vệ, cho phép bạn sử dụng máy tính Windows và máy tính MacOS của bạn mà không sợ bị gián đoạn hoặc mất dữ liệu trong quá trình hoạt động. Chúng tôi bảo vệ trực tuyến để bạn và nhân viên của bạn có thể tập trung vào những gì bạn làm tốt nhất, hoạt động kinh doanh của bạn. 
Thiết kế đặc biệt cho các tổ chức có hạn chế nguồn lực CNTT, Worry - Free Business Security chặn các  mối đe dọa trước khi chúng có thể tiếp cận doanh nghiệp của bạn . Đó là bảo mật mà không làm máy chậm.

Trend Micro Worry - Free Business Security hoàn toàn tương thích với Window 10

Tìm hiểu thêm: Worry - Free Business Security

Tải Chương Trình Diệt Virut Bằng Link Dưới Đây:

Các công cụ hỗ trợ cài đặt Trend Micro

Công cụ hỗ trợ cài đặt Trend Micro Business giúp cho doanh nghiệp có thể lấy lại dữ liệu, quá trình hoạt động, gỡ bỏ ứng dụng để dễ dàng quản lý trong quá trình hoạt động của phần mềm.

Uninstall Agent: Công cụ gỡ bỏ Worry-Free Agent
Case Diagnostic Tool: Công cụ lấy log File Worry-Free