Theo Trend Micro blog hôm 8.7, hiện nay các mối đe dọa về an ninh mạng ngày càng có xu hướng gia tăng, cùng với mạng lưới tin tặc ngày một lớn và các cuộc tấn công mạng diễn ra rất nhanh.

Để phòng tránh, Interpol sẽ thành lập một Bộ phận Đổi mới Toàn cầu Interpol (IGCI) tại Singapore vào năm 2014. Đó sẽ là trung tâm tối ưu chống lại tội phạm mạng, hướng đến sự hợp tác quốc tế.

IGCI sẽ tìm cách liên minh với nhiều bên liên quan, bao gồm các chuyên gia bảo mật internet từ khu vực tư nhân nhằm tận dụng chuyên môn và nguồn lực của họ.