Trong tháng 3 và tháng 4 năm 2019, Trend micro liên tục được trang AV TEST đánh giá là phần mềm bảo mật, bảo vệ doanh nghiệp đạt chỉ số cao luôn nằm trong top các phần mềm diệt virus dành cho doanh nghiệp.

phần mềm diệt virut doanh nghiệp, phần mềm diệt virus cho doanh nghiệp, phần mềm diệt virus tốt nhất cho doanh nghiệp, phần mềm diệt virus cho công ty

Sự bảo vệ

Bảo vệ chống lại các cuộc tấn công phần mềm độc hại trong 0 ngày, bao gồm các mối đe dọa web và e-mail (Thử nghiệm trong thế giới thực)

Phát hiện phần mềm độc hại phổ biến và phổ biến được phát hiện trong 4 tuần qua (bộ tham chiếu AV-TEST)

phần mềm diệt virut doanh nghiệp, phần mềm diệt virus cho doanh nghiệp, phần mềm diệt virus tốt nhất cho doanh nghiệp, phần mềm diệt virus cho công ty

Hiệu suất

Ảnh hưởng trung bình của sản phẩm đến tốc độ máy tính trong sử dụng hàng ngày 

phần mềm diệt virut doanh nghiệp, phần mềm diệt virus cho doanh nghiệp, phần mềm diệt virus tốt nhất cho doanh nghiệp, phần mềm diệt virus cho công ty

Khả năng sử dụng

Tác động của phần mềm bảo mật đến khả năng sử dụng của toàn bộ máy tính 
(giá trị thấp hơn cho thấy kết quả tốt hơn) 

phần mềm diệt virut doanh nghiệp, phần mềm diệt virus cho doanh nghiệp, phần mềm diệt virus tốt nhất cho doanh nghiệp, phần mềm diệt virus cho công ty

Xem chi tiết: https://www.av-test.org/en/antivirus/business-windows-client/windows-10/april-2019/trend-micro-office-scan-12.0-191526/