Cloud Ops IP của VMware giúp chuyển đổi mô hình CNTT trong các tổ chức sang một mô hình vận hành mới theo điện toán đám mây và triển khai những giá trị kinh doanh mới.

Là một phần trong bộ giải pháp đám mây toàn diện mà VMware giới thiệu trong ngày hội VMWorld 2012 vừa qua, mô hình đám mây mới Cloud Ops được xây dựng dựa trên nền tảng kinh nghiệm hỗ trợ hàng trăm khách hàng trên toàn thế giới của VMware, giúp họ đưa ra được những quyết định khó khăn xung quanh việc xây dựng, vận hành và tối ưu hóa môi trường điện toán đám mây công cũng như tư nhân. Ngoài ra, VMware còn ra mắt diễn đàn mô hình đám mây Cloud Ops Forum gồm một nhóm đối tác về tư vấn và tích hợp sẵn sàng cộng tác về những định hướng trong tương lai gần của mô hình vận hành mới này. Những công ty đối tác này sẽ phối hợp chặt chẽ cùng với VMware để truyền tải kiến thức tới cộng đồng người dùng cuối. Những thành viên ban đầu của Cloud Ops Forum mới gồm có Canopy, Capgemini, CGI, CSC, Dell, Deloitte, EMC, HP, Infosys, T-Systems và VMware.

TrendMicro và VMware là đối tác chiến lược về bảo mật đám mây


Mô hình Cloud Ops và diễn đàn Cloud Ops Forum sẽ giúp doanh nghiệp xây dựng, vận hành, phân bố nhân sự và đo lường một môi trường đám mây nhằm tối ưu hóa những sáng tạo trong kinh doanh cũng như tính hiệu quả, tập trung vào 4 lĩnh vực chính : Quy trình và kiểm soát, con người và tổ chức, mô hình tài chính và đo lường, kiến trúc và công nghệ phần mềm.

Những dịch vụ mới đi kèm với mô hình Cloud Ops và diễn đàn Cloud Ops Forum bao gồm: Dịch vụ vận hành đám mây, dịch vụ tư vấn hỗ trợ công nghệ cập nhật, dịch vụ đào tạo và cấp chứng chỉ, bộ công cụ VMware Architecture Toolkit 3.0 (vCAT).   Các dịch vụ Cloud Ops mới và chương trình đào tạo liên quan chính thức có mặt trên thị trường từ 20/9/2012, những bổ sung liên quan sẽ được giới thiệu thêm trong năm 2013. 

Để biết thêm thông tin tham khảo những giải pháp về điện toán đám mây của VMware tại đây và những dịch vụ vận hành đám mây VMware tại đây. 

(tham khảo Internet)