Bước 1: Khách hàng tải source cài Trend Micro Internet Security 17.7 (Tiếng Anh & Việt) Trend Micro Maximum Security 17.7 làm tương tự (Tiếng Anh & Việt)

theo link:  https://trendmicro.ctydtp.vn/tai-ve 

B1

 

Bước 2: Chạy source cài đặt vừa tải về từ trang chủ của Đỉnh Thái Phong. 

https://trendmicro.ctydtp.vn/uploads/attachment-files/huong-dan-chuyen-doi-ngon-ngu-khi-cai-dat-trend-micro-internet-security-maximum-security/2.png

 

Bước 3: Trend Micro bắt đầu kiểm tra cấu hình máy tính. 

https://trendmicro.ctydtp.vn/uploads/attachment-files/huong-dan-chuyen-doi-ngon-ngu-khi-cai-dat-trend-micro-internet-security-maximum-security/3.png

 

Bước 4: Nhập seri trên thẻ cào để tiến hành cài đặt phần mềm.

https://trendmicro.ctydtp.vn/uploads/attachment-files/huong-dan-chuyen-doi-ngon-ngu-khi-cai-dat-trend-micro-internet-security-maximum-security/4.png

 

Bước 5: Xem chính sách và chuyển đổi ngôn ngữ. Cài đặt chọn Tiếng Việt và chọn tiếp: 

https://trendmicro.ctydtp.vn/uploads/attachment-files/huong-dan-chuyen-doi-ngon-ngu-khi-cai-dat-trend-micro-internet-security-maximum-security/5.png

https://trendmicro.ctydtp.vn/uploads/attachment-files/huong-dan-chuyen-doi-ngon-ngu-khi-cai-dat-trend-micro-internet-security-maximum-security/6.png

 

Bước 6: Đọc thỏa thuận cấp phép và bấm Đồng ý & Cài đặt để tiếp tục.

 https://trendmicro.ctydtp.vn/uploads/attachment-files/huong-dan-chuyen-doi-ngon-ngu-khi-cai-dat-trend-micro-internet-security-maximum-security/7.png

https://trendmicro.ctydtp.vn/uploads/attachment-files/huong-dan-chuyen-doi-ngon-ngu-khi-cai-dat-trend-micro-internet-security-maximum-security/8.png

 

Bước 7: Bấm Có để chuyển sang bước cài đặt tiếp theo

https://trendmicro.ctydtp.vn/uploads/attachment-files/huong-dan-chuyen-doi-ngon-ngu-khi-cai-dat-trend-micro-internet-security-maximum-security/9.png

 

Bước 8: Nhập e-mail để tạo tài khoản Trend Micro quản lý sei.

https://trendmicro.ctydtp.vn/uploads/attachment-files/huong-dan-chuyen-doi-ngon-ngu-khi-cai-dat-trend-micro-internet-security-maximum-security/10.png

https://trendmicro.ctydtp.vn/uploads/attachment-files/huong-dan-chuyen-doi-ngon-ngu-khi-cai-dat-trend-micro-internet-security-maximum-security/11.png

 

 

Bước 9: Nhập đầy đủ thông tin cần thiết trong bảng để tiếp tục cài đặt.

Lưu ý: mật khẩu này là mật khẩu để quản lý tài khoản Trend Micro, hỗ trợ cài đặt lại cho seri này từ lần thứ 2 trở đi, không phải mật khẩu của e-mail, có cấu trúc từ 8 ký tự trở lên.Bước 11: Bấm tiếp và Hoàn tất cho đến khi xuất hiện giao diện chính của Trend Micro. Sau đó bấm vào Bảo vệ mới nhất để cập nhật phần mềm lần đầu tiên và được Trend Micro Internet Security 17.7 bảo vệ.

 

https://trendmicro.ctydtp.vn/uploads/attachment-files/huong-dan-chuyen-doi-ngon-ngu-khi-cai-dat-trend-micro-internet-security-maximum-security/12.png

 
 

Bước 10: Bấm tiếp Hoàn tất cho đến khi xuất hiện giao diện chính của Trend Micro. Sau đó bấm vào Bảo vệ mới nhất để cập nhật phần mềm lần đầu tiên và được Trend Micro Internet Security 17.7 bảo vệ.

https://trendmicro.ctydtp.vn/uploads/attachment-files/huong-dan-chuyen-doi-ngon-ngu-khi-cai-dat-trend-micro-internet-security-maximum-security/13.png