Người dùng bất kỳ phiên bản nào của Trend Micro Security sẽ bị yêu cầu nhập lại key bản quyền của Microsoft Windows đang sử dụng để Windows tự động cập nhật. Microsoft không cung cấp công cụ để tự động làm việc này. Vì vây, Trend Micro đưa ra một số biện pháp nhằm giúp khách hàng có thể sử dụng bản cập nhật Windows mới mà vẫn có thể tiếp tục sử dụng Trend Micro Security.

Dưới đây là 2 phương pháp mà Trend Micro cung cấp cho người dùng:

Phương pháp 1: Tải và chạy ALLOW REGKEY.reg để Windows chạy bản cập nhật 2018 1B.

1/5.   Back up Windows System Registry của bạn.

2/5.   Tải file ALLOW REGKEY.zip tại đây về máy tính

3/5.   Giải nén và chạy file Zip vừa tải về

4/5.   Nhấn Yes khi hộp thoại User Account Control xuất hiện

5/5.   Nhấn OK.

Phương pháp 2: Thực hiện thủ công

1/4.   Back up Windows System Registry của bạn.

2/4.   Mở hộp thoại Run, bằng cách nhấn phím Windows + R key

huong-dan-sua-loi-khong-the-cap-nhat-windows-khi-xai-trend-micro-security-thang-1-2018-2

Nút Windows trên bàn phím.

3/4.   Trong trường Open, gỡ “regedit” rồi nhấn ENTER. Cửa sổ Registry Editor sẽ xuất hiện ngay sau đó.

4/4.   Thêm nội dung vào đường dẫn theo hướng dẫn sau:

Đường dẫn Regkey: HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ QualityCompat

Value Name: cadca5fe-87d3-4b96-b7fb-a231484277cc

Type=REG_DWORD

Date=0x00000000

Khi hoàn tất tất cả các bước trên, người dùng lưu và khởi động lại máy.